Tvangsfjernelse – et af mine helt særlige fokusområder

Tvangsfjernelse eller anbringelse af et barn uden for hjemmet er en af de mest vidtgående foranstaltninger man kan tænke sig, og en anbringelse er altid en belastende begivenhed både for barnet og dets forældre.

Reglerne om anbringelse kan være vanskelige at forstå og det er derfor vigtigt at få hjælp fra personer der kender reglerne, praksis på området og hvordan systemet fungerer. Det gør jeg.

Jeg hjælper både forældre og børn i forbindelse med tvangsfjernelse og jeg arbejder over hele landet.

Jeg har mange års erfaring vedrørende sager om tvangsfjernelse af børn. Jeg møder både i børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen (såvel i København som i Aalborg) og ved domstolene, og har gjort det 100-vis af gange.

Jeg fører ikke logbog over vundne eller tabte sager, men du kan være overbevist om, at jeg gør mit yderste for at dine synspunkter kommer frem før  sagen skal afgøres. Det gælder både for børn og forældre.

Jeg har et tæt samarbejde med nogle af landets i øvrigt dygtigste advokater på området.

Henvendelse vedrørende tvangsfjernelse

Du kan trygt rette henvendelse til mig i forbindelse med spørgsmål om anbringelse af dit barn.

Forældre har ved tvangsanbringelse af deres barn altid ret til gratis advokatbistand.
Børn over 12 år, der agtes tvangsanbragt, har ligeledes ret til gratis advokatbistand.

Du eller dit barn får således ingen regning for min bistand, ej heller for kørsel m.v. (uanset hvad kommunen ellers måtte have fortalt dig).

Jeg holder selvsagt altid møde med dig eller dit barn inden sagen skal afgøres. Det sker enten telefonisk eller personligt ved at jeg møder på din bopæl eller andet aftalt sted.

Kontakt mig for hjælp med din sag, hvad enten du er forælder eller barn.

 

Det koster ikke noget at ringe til mig på 28 40 31 40 eller sende en mail til mig på adressen john.kessler@post.tele.dk for råd og vejledning.