Priser

Det behøver ikke at være dyrt at gå til advokat – men det kan være dyrt at lade være.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier:
Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Jeg beregner normalt kr. 2.000,00 + moms pr. time.

Der udfærdiges altid en skriftlig aftale om arbejdsopgaven og det skønnede honorar for udførelsen af opgaven.

I mange tilfælde er der mulighed for at få hel eller delvis dækning af dine omkostninger enten fra det offentlige eller via dit forsikringsselskab.

Jeg rådgiver dig naturligvis om mulighederne for offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring.

N.B. Ved tvangsanbringelse af børn er min bistand altid gratis, idet det offentlige betaler mit salær. Det gælder både for forældre og børn over 12 år (som har ret til sin egen advokat).