Forældremyndighed og bopæl

Jeg har megen erfaring med såvel sager om forældremyndighed som sager vedrørende barnets bopæl. Det er sager som jeg har beskæftiget mig med gennem mange år.

Forældremyndighed og/eller hvor barnet skal bo starter altid i statsforvaltningen.

Statsforvaltningen nedlægges med virkning fra den 1. april 2019 og erstattes af Familieretshuset. Alle sager starter herefter i Familieretshuset. Hvis jeres konflikt ikke kan løses aftalemæssigt, er det familieretten der træffer afgørelse. (Du kan ikke få fri proces ved sagens behandling i Familieretshuset, men jeg bistår dig gerne hvis du ønsker det).

Du kan få fri proces til sagens behandling ved retten, hvis du opfylder visse økonomiske betingelser. Til retssager om bopæl yder nogle forsikringsselskabet retshjælp mens andre selskaber ikke gør det. Hvis du har en forsikring med retshjælpsdækning undersøger jeg om dit forsikringsselskab yder retshjælpsdækning. Det rådgiver jeg selvfølgelig nærmere om.

Retten kan bestemme, at en børnesagkyndig skal have en samtale med barnet/den unge, for at få belyst barnets eller den unges perspektiv. Barnet eller den unge får således mulighed for at komme til orde. Sædvanligvis vil dommeren overvære samtalen.

Der gælder ikke en nedre grænse for hvor gammel barnet skal være for at der gennemføres en børnesamtale, men det skal selvsagt give mening at høre barnet.

Henvendelse vedrørende forældremyndighed & bopælssager

Kontakt mig for råd, vejledning og bistand i forbindelse med forældremyndighedsager og sager om hvor barnet skal bo. Jeg kender reglerne og praksis på området.

Det koster ikke noget at ringe til mig på 28 40 31 40 eller sende en mail til mig på adressen john.kessler@post.tele.dk for råd og vejledning.