Advokatfirmaet John Kessler – Advokatfirma med stor erfaring indenfor familieret

Advokatfirma John Kessler i Kolding Midtjyllanden

Advokatfirma med speciale i børnesager – særligt tvangsfjernelsessager

Advokatfirmaet John Kessler – advokatfirma med almen praksis med et bredt juridisk fagområde, særligt med fokus og mange års erfaring indenfor familieretten. Specielt med sager om børn, herunder særligt sager om tvangsfjernelse, samt forældremyndighed og bopæl.

Advokatfirmaet yder bistand i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet.logoet